Search

Jul 2, 2020 / admin

💥Club Fitting Day Special ⛳️

Jul 2, 2020 / admin

ประเดิมทีม Demo PING กับร้านใหม่ของพัทยาซิตี้กอล์ฟ ร้านจัดจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ PING และฟิตต้ิงกอล์ฟ PING อีกแห่ง ที่ถนนพัทยาสาย 3  เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

พรุ่งนี้ 2 กรกฏาคม 63 พร้อมให้ท่านได้ทดสอบไม้รุ่นใหม่ G710 iron และรุ่นอืนๆ อีกมากมาย ตั้งแต่ 11.00 – 21.00 น.

Date : 2 Jul 20

Time :11:00-21:00

📍 : https://goo.gl/maps/Ki5y8m7S6E1dRoT5A

Share

Related posts

Share

Related posts